VÅR FILOSOFI

Vi äger och förvaltar citynära fastigheter och är en partner i komplexa och utmanande fastighets- och stadsbyggnadsprojekt. Med ledande fastighetskompetens och erfarenhet av att leda, koordinera och genomföra stora projekt driver vi utvecklingen av nya stadsdelar och områden.

Som fastighetsbolag fokuserar vi på långsiktiga relationer och kvalitet för alla våra kunder och samarbetspartners. Samtidigt jobbar vi för att kombinera arkitektoniska värden med effektivitet och nytänkande. Vi har starka kontakter inom näringsliv och kommuner och ett nätverk av specialister inom olika fastighetsrelaterade sektorer. Och vi arbetar med ledande arkitekter, ingenjörer och samhällsbyggare för att realisera den unika potentialen i varje plats.

Tillsammans med våra partners identifierar vi områden med stor utvecklingspotential för att långsiktigt skapa största möjliga värde för såväl nyttjare som byggare och samhället i stort. I utvecklingsprojekten är vi en del av våra kunders utvecklingsresa och erbjuder kontinuerligt de bästa kommersiella lösningarna utifrån kundens rådande behov.


OM OSS

NFF Nordic är ett privatägt fastighetsbolag som kombinerar global utblick och erfarenhet med stark lokal expertis och närvaro och en passion för fastigheter. Vår verksamhetsidé är att förvärva, aktivt förvalta och förädla centralt belägna bostads-, kontors- och butiksfastigheter i Stockholm. Vi har även fastigheter i centrala Sverige. Vi är också en utvecklingspartner för fastigheter med stor utvecklingspotential i övriga Storstockholm.

Vår primära uppgift är inte att köpa och sälja fastigheter utan att vara en långsiktig ägare som baserar verksamheten på stabilitet och nöjda hyresgäster. Vi är ett fastighetsbolag som med långsiktighet och lokal fokusering arbetar för en ansvarsfull utveckling av fastigheter. Genom att koncentrera oss på fastigheter med centrala lägen och stor utvecklingspotential är vi en aktiv part i utvecklingen av Stockholm.


VÅR ERFARENHET

Vi har stor erfarenhet av komplicerade fastighetsprojekt med utmanande arkitektur och lägen, höga krav på estetik och materialkvalitet. Vi har stor vana av komplicerade processer och ett gediget nätverk av konsulter och underentreprenörer.

PÅGÅENDE PROJEKT

STOCKHOLM SILLÖ 5

NFF Nordic utvecklar norra Farsta till en mer levande stadsmiljö, med fler boende och ett rikare gatuliv. NFF Nordic:s fastighet Sillö 5 kommer att byggas ut från dagens ca 35 000 kvm till 83 000 kvm, och hundratals nya bostäder tillkommer. Med projektet utvecklas området från spridd bebyggelse till ett tryggt och livskraftigt kvarter. Arbetet görs i samarbete med White Arkitekter.


VÅRT ERBJUDANDE

FÖR DIG SOM FASTIGHETSÄGARE

I rollen som köpare och säljare av fastigheter värdesätter vi hög integritet och vi garanterar alltid fullständig diskretion i affären.

FÖR DIG SOM HYRESGÄST

Vi är måna om att ha långsiktiga relationer med våra hyresgäster. Vår primära uppgift är inte att realisera snabba värdeökningar genom försäljningar utan att vara en stabil partner som fortlöpande bidrar till att hitta de bästa lösningarna efter kundens behov.

FÖR DIG SOM SAMHÄLLSBYGGARE

Vi har lång erfarenhet av att leda, koordinera och genomföra stora fastighetsprojekt i samarbete med entreprenörer och arkitekter. Med ett starkt nätverk av kontakter inom näringsliv, kommun och fastighetssektor kan vi leverera effektiva och nytänkande lösningar till dig som byggaktör.


Vid frågor, vänligen kontakta:
info@nffnordic.com