PÅGÅENDE PROJEKT

STOCKHOLM SILLÖ 5

NFF Nordic utvecklar norra Farsta till en mer levande stadsmiljö, med fler boende och ett rikare gatuliv. NFF Nordic:s fastighet Sillö 5 kommer att byggas ut från dagens ca 35 000 kvm till 83 000 kvm, och hundratals nya bostäder tillkommer. Med projektet utvecklas området från spridd bebyggelse till ett tryggt och livskraftigt kvarter. Arbetet görs i samarbete med White Arkitekter.