OM OSS

NFF Nordic är ett privatägt fastighetsbolag som kombinerar global utblick och erfarenhet med stark lokal expertis och närvaro och en passion för fastigheter. Vår verksamhetsidé är att förvärva, aktivt förvalta och förädla centralt belägna bostads-, kontors- och butiksfastigheter i Stockholm. Vi har även fastigheter i centrala Sverige. Vi är också en utvecklingspartner för fastigheter med stor utvecklingspotential i övriga Storstockholm.

Vår primära uppgift är inte att köpa och sälja fastigheter utan att vara en långsiktig ägare som baserar verksamheten på stabilitet och nöjda hyresgäster. Vi är ett fastighetsbolag som med långsiktighet och lokal fokusering arbetar för en ansvarsfull utveckling av fastigheter. Genom att koncentrera oss på fastigheter med centrala lägen och stor utvecklingspotential är vi en aktiv part i utvecklingen av Stockholm.